https://di09.ugent.be/opladen-stomatologie


STAP 1: om het doorverwijzen te starten kan u deze invulbare pdf van een blanco doorverwijsbrief eerst downloaden. U kan de PDF vervolgens lokaal opslaan, invullen met Acrobat Reader en daarna het opgeslagen document opladen via de knop hieronder.

Opgelet: om geen gegevens te verliezen is het is belangrijk dat u de het bestand NIET invult in uw browser maar wel degelijk downloadt.


STAP 2: Hieronder kan u de ingevulde doorverwijsbrief opladen.
U kan ook het patiëntendossier (historiek, indien beschikbaar) en de uitslagen van reeds uitgevoerde onderzoeken opladen. Dit kan via pdf-, docx-, jpg- bestanden of via zip-bestanden (maximum grootte van de bijlagen is hieronder aangegeven).

Opmerking: u heeft gerust de mogelijkheid om de PDF op een later tijdstip op te laden (samen met bv. de laboresultaten,...). In dat geval kan u het later opladen via de link die u op de doorverwijsbrief vindt. We vragen dat u dit opladen ten laatste 3 dagen voor de datum van de consultatie doet. Alvast bedankt


*=verplicht veld